กระจกร้าว อย่าปล่อยไว้นาน

กระจกร้าว สามารถซ่อมได้
กระจกแตกร้าว
         ถนน หมายถึง ทางสำหรับการสัญจรทางบกระหว่างสถานที่ โดยพื้นผิวจะได้รับการปูพื้นผิว หรือได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการเดินทางซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ เช่น การขนส่ง การค้าขาย รวมถึงการท่องเที่ยว ด้วย ยานพาหนะ ต่าง ๆ เช่น จักรยาน จักรยานยนต์ และ รถยนต์
          รถยนต์ หมายถึง ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากเครื่องยนต์ เคลื่อนที่ด้วยล้อ โดยทั่วไปจะถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร สิ่งของ และใช้งานในบทบาทต่าง ๆ เช่น การเดินทาง การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยว นอกจากนี้รถยนต์ ยังมีระบบความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย รวมถึง กระจกรถยนต์
          กระจกรถยนต์ หมายถึง ชิ้นส่วนโปร่งใสที่ติดตั้งอยู่บริเวณรอบตัวรถยนต์ ช่วยปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารจากสภาพอากาศภายนอก และยังเปรียบเสมือนดวงตาของรถยนต์ ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นท้องถนนและสิ่งกีดขวางต่างๆ ได้อย่างชัดเจน แต่หาก กระจกรถเกิดรอยแตก ร้าว หรือเสียหาย จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เศษหินกระเด็น หรือ อุบัติเหตุเฉี่ยวชน แน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ก็อาจส่งผลเสียต่าง ๆ เพิ่มขึ้นได้ โดยบทความนี้จะกล่าวถึง 5 อันตราย ! เมื่อปล่อยให้กระจกรถยนต์ร้าว
กระจกร้าว
           1. รอยร้าวขยายใหญ่ขึ้น ธรรมชาติของรอยร้าวคือ ยิ่งปล่อยไว้นาน ย่อมขยายใหญ่ขึ้นเสมอ โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับแรงสั่นสะเทือน ความร้อน ความเย็น สภาพอากาศแปรปรวน หรือแรงกดจากการขับขี่บนถนนขรุขระ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นตัวเร่งให้รอยร้าวขยายตัวจนยากที่จะซ่อมกระจกรถยนต์ได้
         2. เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อรอยร้าวขยายใหญ่ขึ้น ย่อมส่งผลต่อทัศนวิสัยในการขับขี่ ผู้ขับขี่อาจมองเห็นถนนและสิ่งกีดขวางต่างๆ ได้ไม่ชัดเจน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
          3. อันตรายจากเศษกระจก เมื่อรอยร้าวขยายใหญ่ขึ้น ก็เสี่ยงต่อการแตกทั้งบานหากกระจกหน้าไม่ได้ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ และอาจเกิดเศษกระจกเล็กน้อยได้ เนื่องจากกระจกในปัจจุบันกระจกบานหน้าเป็นกระจกนิรภัยการแตกจะไม่อันตรายมากนักแต่อย่างไรก็ตาม หากเกิดการแตกทั้งบานขณะขับขี่ ความแรกอาจทำให้ บาดเจ็บต่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
          4. เสียค่าใช้จ่ายสูง การซ่อมกระจกรถยนต์สามารถซ่อมแซมได้ในขณะที่รอยแตก หรือร้าวมีขนาดเล็ก โดยเฉพาะหากปล่อยทิ้งไว้นานจนรอยร้าวขยายใหญ่ อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนกระจกใหม่ทั้งบาน ซึ่งย่อมมีราคาแพงกว่าการซ่อมกระจกรถยนต์รอยร้าวเล็กๆ
           5. เสียเวลา การซ่อมกระจกรถยนต์แตกจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการเปลี่ยนกระจกรถยนต์ทั้งบาน ดังนั้นเมื่อเกิดรอยแตก หรือร้าว ควรเร่งแก้ไขปัญหาทันที
กระจกรถแตก
          สรุป เมื่อ กระจกรถยนต์เกิดรอยแตก หรือร้าว ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นาน เพราะจะส่งผลเสียต่าง ๆ ได้ เช่น บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ หรือ รอยร้าวขนาดใหญ่ขึ้น และไม่สามารถซ่อมกระจกรถยนต์ได้ นอกจากจะเสี่ยงต่อการที่กระจกรถยนต์จะแตก เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารและผู้ขับขี่ ยังทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เพราะหากรอยแตกขนาดใหญ่ขึ้น หรือลึกขึ้นจนไม่สามารถซ่อมกระจกรถยนต์ได้ ก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนกระจกทั้งบาน หากช่างที่เปลี่ยนไม่เชี่ยวชาญก็อาจจะมีผลกระทบต่อ ระบบ ADAS ตามมาได้อีกด้วย ( เรียนรู้เรื่อง ADAS ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ คลิก !! )
อันตรายเมื่อกระจกแตก ร้าว
          แต่ถ้าหากกระจกรถยนต์เกิดรอยร้าว แต่ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ทันทีก็สามารถ แก้ไขเบื้องต้นเมื่อกระจกแตกร้าว ( คลิก !! ) และจากนั้นจำเป็นต้องให้ ช่างผู้เชี่ยวชาญ ในการประเมินรอยแตก ร้าวเพื่อแนะนำทางแก้ไขที่เหมาะสม และไม่มีผลกระทบต่อระบบ ADAS เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี และมี 8 สาขาที่ครอบคลุมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ที่ GLASSTECH
ซ่อมแทนเปลี่ยน