Hi-Kool Ceramic Black Night

Hi-Kool Ceramic Black Night

ฟิล์มกรองแสง Hi-Kool Ceramic Black Night  เคลียร์กว่า เข้มกว่า เป็นฟิล์มเซรามิคที่กันร้อนได้ดี ให้ความเป็นส่วนตัวสูง

คุณสมบัติพิเศษ

ค่ากันความร้อนฟิล์มติดรถยนต์ Hikool Ceramic Black Night

Hi-Kool Ceramic CM35 ฟิล์มเข้ม 40% เหมาะสำหรับติดบานหน้า ขับง่าย ขับได้ทั้งกลางวัน ป้องกันและลดความร้องจากแสงแดดได้มากกว่าเพราะได้เพิ่มชั้นป้องรังสีอินฟาเรดเข้าไป
Hi-Kool Ceramic CM35 ฟิล์มเข้ม 40% เหมาะสำหรับติดบานหน้า ขับง่าย ขับได้ทั้งกลางวัน กลางคืน หรือออกต่างจังหวัด
Hi-Kool Ceramic CM20 ฟิล์มเข้ม 60%เหมาะสำหรับติดรอบคัน ขับง่าย ขับได้ทั้งกลางวัน กลางคืน หรือออกต่างจังหวัด สำหรับคนสายตาดี สามารถติดบานหน้าได้ หรือคนที่เน้นขับกลางวันบ่อย กันร้อนได้ดี และได้ความเป็นส่วนตัวคนด้านนอกมองไม่เห็นคนด้านในรถ
Hi-Kool Ceramic CM05 เหมาะสำหรับติดซันรูป หรือครึ่งหลังของตัวรถ ฟิล์มเข้ม 80% ได้ความเป็นส่วนตัว และกันร้อนได้ดีที่สุด สำหรับวัยรุ่นสามารถติดบานข้างคู่คนขับได้ แต่ไม่สามารถติดบานหน้าได้

ตัวอย่างลูกค้าติดฟิล์ม Hi-kool Ceramic Black Night 

บทความอื่นๆ

ฟิล์มที่เราให้บริการ

ตัวอย่างลูกค้าติดฟิล์ม Hi-kool Ceramic Black Night 

ขอขอบคุณลูกค้ากว่า 1 ล้านคัน ที่ไว้วางใจ ให้ GLASSTECH ดูแล