รู้ก่อนชน !! Re-Calibrate ระบบ ADAS

รู้ก่อนชน !! Re-Calibrate ระบบ ADAS

ระบบความปลอดภัย ADAS

         Advanced Driver Assistance Systems หรือ ระบบ ADAS หมายถึง ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง เป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ใช้ เซ็นเซอร์ กล้อง และซอฟแวร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่รถยนต์ในการขับขี่ได้อย่างปลอดภัยด้วยฟังก์ชั่นต่าง ๆ เช่น ระบบเบรกรถยนต์อัตโนมัติ ระบบเตือนการออกนอกเลน เป็นต้น ( อ่านเรื่อง ADAS !! เทคโนโลยีกระจกรถยนต์อัจฉริยะด้านความปลอดภัย เพิ่มเติม คลิก !! )

         แต่ ระบบ ADAS จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง เพื่อปรับเทียบ ความแม่นยำ ของเซ็นเซอร์ กล้อง และซอฟแวร์ ด้วยการปรับเทียบ หรือ การ Re-Calibrate ระบบ ADAS เปรียบเทียบเหมือน นาฬิกา เมื่อใช้งานไปนาน ๆ ก็อาจเกิดความผิดพลาด เช่น นาฬิกาเดินเร็วไป หรือ นาฬิกาเดินช้าไป ก็ต้องมีการปรับเวลาให้เดินได้อย่างแม่นยำตามมาตรฐานเวลาของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไป

           ดังนั้น การ Re-Calibrate ระบบ ADAS หมายถึง การปรับเทียบเซ็นเซอร์ กล้อง และซอฟแวร์ ด้วยเครื่องมือพิเศษ และช่างผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากหากระบบ ADAS เกิดทำงานผิดพลาด ระบบเบรกอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลน และระบบด้านความปลอดภัยอื่น ๆ  การปรับเทียบระบบ ADAS จึงมีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์

ADAS ระบบอัตโนมัติรถยนต์

สถานการณ์ที่จำเป็นต้อง re-calibrate ระบบ ADAS

1. หลังจากการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนกระจกบานหน้ารถยนต์

          กระจกบานหน้ารถยนต์เป็นที่ตั้งของกล้องและเซ็นเซอร์ ADAS หลายตัว  การซ่อมกระจกรถยนต์ หรือเปลี่ยนกระจกรถยนต์อาจทำให้ตำแหน่งของกล้องและเซ็นเซอร์เหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง re-calibrate ระบบ ADAS ให้ทำงานได้อย่างแม่นยำ

2. หลังจากเกิดอุบัติเหตุด้วยการชน

          การชนอาจทำให้เซ็นเซอร์และกล้อง ADAS เสียหายหรือเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน จะเกิดแรงสั่นสะเทือนไปยังทั่วรถยนต์ ยิ่งการชนนั้นรุนแรงก็ส่งผลต่อระบบ ADAS มากขึ้นเช่นกัน จึงจำเป็นต้อง re-calibrate ระบบ ADAS

3. หลังจากเปลี่ยนยางหรือความสูงของตัวถังรถ

          การเปลี่ยนยางหรือความสูงของตัวถังรถยนต์ เช่น การยก อาจทำให้มุมมองของเซ็นเซอร์ ADAS เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลต่อการวัดระยะห่างรอบคันของรถยนต์ จึงต้อง re-calibrate ระบบ ADAS ใหม่

4. ไฟเตือน ADAS สว่างขึ้นหรือกะพริบ

          ไฟเตือน ADAS สว่างขึ้นหรือกะพริบอาจเป็นสัญญาณว่าระบบจำเป็นต้อง re-calibrate ระบบ ADAS เนื่องจากระบบ ADAS มีการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์

5. หลังจากซ่อมบำรุง หรือติดตั้งระบบ ADAS เพิ่มเติม

          หากซ่อมบำรุง หรือมีการติดตั้งระบบ ADAS เพิ่มเติม จำเป็นต้อง re-calibrate ระบบเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างถูกต้อง ทั้งชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่มีการปรับแต่งของระบบ ADAS หรือ รถยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็จำเป็นต้องปรับเทียบให้เกิดความเหมาะสม และแม่นยำในการใช้งาน

ADAS Re-Callibrate

นอกจากนี้การ Re-Calibrate ระบบ ADAS สามารถทำได้ 2 ประเภท ได้แก่

1. การปรับเทียบแบบคงที่ ( Static Re-Calibrate )

          เป็นการจอดรถยนต์ในตำแหน่งที่เจาะจง และปรับเทียบกล้อง และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ของระบบ ADAS ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยเครื่องมือพิเศษ

2. การปรับเทียบแบบคงที่ ( Dynamic Re-Calibrate )

          เป็นการขับรถยนต์ให้เคลื่อนที่ไปในเส้นทางที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และกล้องเพื่อปรับระบบ เส้นทางที่ใช้ มักจะเป็นเส้นทางที่มีการโค้งงอ ทางลาดชัน และสภาพถนนที่หลากหลาย

          สรุป การ Re-Calibrate ของระบบ ADAS เป็นการปรับให้ระบบทำงานได้อย่างแม่นยำ และผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ ทั้งระบบการเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนการออกนอกเลน และระบบอื่น ๆ รวมถึงระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ( อ่านเพิ่มเติม คลิก !! )  ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจงสำหรับระบบ ADAS และช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น