Hi-Kool Ceramic Bluealfa

Hi-Kool Ceramic Bluealfa

Hi-Kool Ceramic Bluealfa
Hi-Kool Blue Alfa

ติดตั้งฟิล์มกรองแสง

Hi-Kool Ceramic Bluealfa

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับ GLASSTECH เท่านั้น

รับส่วนลด 50% เริ่มต้นเพียง 4,300 บาท

ตัวอย่างลูกค้าติดฟิล์ม Hi-Kool Ceramic Bluealfa

*หมายเหตุ
ความสามารถในการรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอลหรือ Easy Pass ในที่นี้ ไม่นับรวมสัญญาณเข้า-ออกหมู่บ้าน/คอนโด/ที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีอุปกรณ์ ระบบ และความแรงของการรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน อาจจะเป็นปัจจัยทำให้สัญญาณติดขัด หรือไม่สามารถผ่านเข้า-ออกได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท