[mtitle]HOW TO SHOP[/mtitle] [quicksteps style="how_to_shop"] [quickstep number="1" color="#CD2122"] Login or create new account. [/quickstep] [quickstep number="2" color="#CD2122"] Review your order. [/quickstep] [quickstep number="3" color="#CD2122"] Payment & FREE shipment [/quickstep] [/quicksteps]

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

[mtitle]SHOWROOM HOURS[/mtitle]

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Sunstar

ซันสตาร์ ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์กาว Adhesive และ Sealant ในอาเซียน โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์หลายประเภท อาทิ กาวสำหรับตัวถังรถ กาวสำหรับการพ่นสี กาวใช้ภายในและภายนอกรถ และกาวสำหรับซ่อมแซม และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวคุณภาพสูงให้กับโรงงานประกอบรถยนต์หลักๆทั่วโลก (OEM) เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในนามของ “เพนกวินซีเมนต์ และเพนกวินซีล” ที่สอดคล้องตามข้อกำหนด ด้านสมรรถนะ และกว่าร้อยละ60 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียนให้การยอมรับ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กาว Adhesive และ Sealant ของซันสตาร์

 

Sunstar Penguin Seal 3831F-T
 
เป็นผลิตภัณฑ์กาวสำหรับรถยนต์ประเภทแข็งเร็วแบบไม่มีสารละลายเพื่อรองรับ After Market  โดยยึดพื้นฐานจากประสบการณ์และเทคโนโลยีในการผลิตยานยนต์ (OEM) ที่ผลิตภายใต้ระบบรับรองคุณภาพ ISO/TS16949 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
 
 
คุณสมบัติพิเศษ
 
 
1. เนื่องจากแข็งตัวเร็วมาก จึงสามารถลดเวลาในการดูแลได้
2. เนื่องจากเป็นแบบไม่มี Primer   จึงสามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานได้ ทั้งพื้นผิวของกาวที่ตัดออกไป, ผิวกระจก สามารถติดได้เพียงแค่ใช้ Active Cleaner เท่านั้น
3.  เนื่องจากไม่มีสารละลาย   จึงลดการร้องเรียนในด้านกลิ่นได้                                             
4.  เนื่องจากเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จึงดีต่อการใช้งาน และมีความคงทน  
5.  เนื่องจากเป็นแบบองค์ประกอบเดียว แข็งตัวได้ในความชื้น จึงสามารถใช้งานได้ง่ายในอุณหภูมิปกติ            

คุณลักษณะพิเศษและสมรรถนะ
 
เวลาที่สามารถวิ่งได้ปลอดภัย (รถยนต์) ตามมาตรฐานอเมริกา  FMVSS 212/2082 2 ชั่วโมง (รถติดตั้ง Air Back)1 ชั่วโมง (รถไม่ได้ติด Air Back)
 
วิธีปฏิบัติงาน Sunstar Penguin Seal 3831F-T
 
1.ถอดกระจกหน้าหรือชิ้นส่วนอื่นๆที่จำเป็นจากตัวรถยนต์ตามเอกสารปฏิบัติงานของแต่ละผู้ผลิตรถยนต์
2.กำจัดเศษกาวเดิมที่ติดอยู่ที่ผิวตัวรถ (Car Body) และผิวกระจก  หลังจากจัดการผิวที่จะทากาวให้เรียบแล้ว
ทำความสะอาดด้วยสารละลายชนิดระเหย เช่น White Gasoline และทำให้แห้ง
*  หากกาวทำปฏิกิริยาทางเคมีกับสิ่งที่นอกเหนือจากน้ำ เช่น Active Hydrogen Compound (แอลกอฮอล์, น้ำยาล้างกระจก, ทินเนอร์, น้ำยาป้องกันไม่ให้กลายเป็นน้ำแข็ง)
ก็อาจเกิดปัญหา เช่น ไม่แข็งตัว หรือ กาวไม่คงทนเพียงพอ ดังนั้น กรุณาอย่าใช้น้ำยาประเภทแอลกอฮอล์หลังจากนั้น
กรุณาใช้ Primer และ Active Cleaner  ตามที่ระบุไว้ในตารางตามชิ้นงานที่จะติดกาว

* การทากาว
3.Cartridge: ปลายเปิดรูให้กว้างด้วยไขควง หรืออื่น ๆ Sausage Pack :  ใส่ในปืนที่ใช้เฉพาะ และตัดส่วน Clip ด้วยคีมตัดสอด Nozzle  
และกรุณาตัดให้เป็น Bleed ทรงสามเหลี่ยมล่วงหน้า เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ควรใช้ Hand Gun, Air Gun, Electric Gun ที่เหมาะสมกับ Cartridge
 
4.ทากาวลงบนกระจก และติดกับตัว Body อย่างรวดเร็ว ความสูงของกาว 12 mm ขึ้นไป
 
 
5.ใช้พายปาดหรือแก้ไขกรณีที่กาวยื่นหรือกาวไม่เต็ม
 
 
6.หลังจากใส่ชิ้นส่วนประกอบที่จำเป็นกลับตามเดิมแล้ว กำจัดกาวที่ยื่นหรือจับติดออกก่อนที่จะแข็งตัว และใช้น้ำยาระเหย เช่น White Gasoline เช็ดออก
 
*   หากกาวทำปฏิกิริยาทางเคมีกับ สิ่งที่นอกเหนือจากน้ำ เช่น Active Hydrogen Compound(แอลกอฮอล์, น้ำยาล้างกระจก, ทินเนอร์,  น้ำยาป้องกันไม่ให้กลายเป็นน้ำแข็ง เป็นต้น)
ก็อาจเกิดปัญหา เช่น ไม่แข็งตัว หรือ กาวไม่คงทนเพียงพอ ดังนั้น กรุณาอย่าใช้น้ำยาประเภทแอลกอฮอล์
 
7.หลังจากทากาวแล้ว กรุณาระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้
 
1.เนื่องจากกระจกอาจคลาดเคลื่อนได้ หลังจากทากาวเสร็จสิ้น ไม่เคลื่อนย้ายรถอย่างน้อย 30 นาทีขึ้นไป
2.เนื่องจากความสามารถในการยึดติดอาจลดน้อยลงตามการเปลี่ยนแปลงจากแรงอัดอากาศที่รุนแรง เช่น ขณะเปิดปิดประตู หลังจากทากาวเสร็จสิ้น เปิดหน้าต่างประมาณ 2-3cm 30 นาทีขึ้นไป
 


TOP