[mtitle]HOW TO SHOP[/mtitle] [quicksteps style="how_to_shop"] [quickstep number="1" color="#CD2122"] Login or create new account. [/quickstep] [quickstep number="2" color="#CD2122"] Review your order. [/quickstep] [quickstep number="3" color="#CD2122"] Payment & FREE shipment [/quickstep] [/quicksteps]

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

[mtitle]SHOWROOM HOURS[/mtitle]

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

ฟิล์มกรองแสง

 

เทคนิคการเลือกร้านติดตั้งฟิล์มกรองแสง

 

ปัจจุบันร้านค้าตัวแทนจำหน่ายฟิล์มกรองแสงมีอยู่มากมาย ซึ่งการเลือกร้านที่จะติดตั้งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงเมื่อเราตัดสินใจจะติดตั้งฟิล์มกรองแสง ซึ่งทุกวันนี้ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์จะขายผ่านร้านประดับยนต์ ร้านติดตั้งเครื่องเสียง ซึ่งร้านเหล่านี้จะมีทั้งที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จำหน่ายโดยตรง และไม่ได้รับการแต่งตั้ง ร้านที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจะนำฟิล์มเข้ามาจำหน่ายเอง ซึ่งบางครั้งก็เสี่ยงต่อการเจอปัญหาฟิล์มคุณภาพต่ำ บางแห่งก็เสนอฟิล์มแบบมียี่ห้อให้ดู พอตอนติดตั้งแอบไปเอาฟิล์มอะไรไม่รู้มาติดรถให้อย่างนี้ก็มี

 

การพิจารณาร้านติดตั้งฟิล์มกรองแสงว่าร้านใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ สามารถทำได้ไม่ยาก โดยสังเกตจากป้ายหน้าร้าน ใบที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือใบรับประกันสินค้า หรือถ้าต้องการความมั่นใจก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามจากผู้นำเข้าโดยตรง

 

นอกจากนี้ การติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์นั้น ช่างผู้ติดตั้งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง เพราะหากได้ฟิล์มคุณภาพ แต่ช่างที่ติดตั้งไม่มีฝีมือก็ไร้ประโยชน์ การติดฟิล์มกรองแสงนั้น นอกจากคุณภาพของฟิล์มแล้ว ฝีมือของช่างก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน หากต้องการให้ฟิล์มอยู่ทนนาน ช่างที่ติดฟิล์มจะต้องมีฝีมือในการกรีดฟิล์ม เพราะหากไม่แล้ว เวลาที่กรีดฟิล์มลงสู่กระจกจะทำให้ฟิล์มนั้นไม่เสมอกัน โดยเฉพาะตรงขอบกระจก และถ้าเลวร้ายไปกว่านั้น บางครั้งอาจกรีดโดนกระจกรถยนต์ ทำให้เป็นรอยได้

 

 

นอกจากการเลือกช่างติดตั้งแล้ว เรายังควรรู้ทันเทคนิคการขายฟิล์มของร้านค้าบางร้าน ที่จะมีการสาธิต หรือทดสอบคุณภาพของฟิล์มให้ดู ซึ่งเราควรพิจารณาถึงวิธีการทดสอบคุณภาพของฟิล์มด้วยว่าเชื่อถือได้หรือไม่ เช่น การทดสอบฟิล์มด้วยแสงสปอร์ตไลท์ ไม่ว่าจะโดยการให้ผู้บริโภคใช้มืออัง หรือยืนท่ามกลางแสงสปอร์ตไลท์ ก็เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง เพราะเราได้รับความร้อนจากแสงแดดไม่ใช่แสงสปอร์ตไลท์ ซึ่งแหล่งกำเนิดแสงทั้งสองชนิดนี้ มีลักษณะแตกต่างกัน และที่แย่กว่านั้นคือ เจ้าฟิล์มที่นำมาทดลองเป็นคนละชนิดกับฟิล์มติดรถยนต์

 

 

ฟิล์มติดรถยนต์กับประสิทธิภาพการลดความร้อน

 

ความสามารถในการลดความร้อนของฟิล์มกรองแสงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มของฟิล์มเสมอไปเพราะฟิล์มใสบางประเภท
ก็สามารถกันความร้อนได้ดีกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่วัสดุและขั้นตอนในการผลิตฟิล์มกรองแสง

 

มีความรู้เด็ดๆ มาฝากคนรักรถเกี่ยวกับเรื่องฟิล์มติดรถยนต์กับประสิทธิภาพการลดความร้อน (ตอน1) ในการประเมินประสิทธิภาพกันความร้อนของฟิล์มกรองแสงนั้นสามารถวัดได้จากการถ่ายเทความร้อน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 

แสงและความร้อนที่ส่องผ่านเข้ามาภายในรถยนต์ (Visible Light & Solar Heat Transmission)
– ปริมาณแสงที่ส่องผ่านเข้ามาภายในรถยนต์ซึ่งจะนำพาความร้อนมากับแสงสว่างนั้นด้วย
แสงและความร้อนที่ดูดกลืนผ่านผิวกระจก (Visible Light & Solar Heat Absorption) – แสงสว่างและความร้อนที่ส่องเข้ามาภายในรถยนต์และถูกดูดซับไว้ที่กระจกซึ่งเมื่อนำมือไปสัมผัสจะรู้สึก ร้อน
แสงและความร้อนที่ดูดกลืนผ่านผิวกระจก (Visible Light & Solar Heat Absorption) – แสงสว่างและความร้อนที่ส่องเข้ามาภายในรถยนต์และถูกดูดซับไว้ที่กระจกซึ่งเมื่อนำมือไปสัมผัสจะรู้สึก ร้อน
ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นจะมีผลต่อความร้อนและความสว่างที่เกิดขึ้นภายในห้องโดยสาร อย่างไรก็ตามปัจจัยเพียงข้อใดข้อหนึ่งจะไม่สามารถกำหนดปริมาณความร้อนภายในรถยนต์ได้ต้องพิจารณาทั้ง 3 ปัจจัยร่วมกัน ซึ่งสามารถอธิบายพอสังเขปได้ ดังนี้

 

โดยพื้นฐานแล้ว หากแสงส่องผ่านเข้ามามากภายในรถยนต์ก็จะสว่างมากและมีความร้อนมากตามไปด้วย (ปัจจัยข้อ 1) แต่ทั้งนี้หากรถยนต์ติดฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ที่ช่วยสะท้อนแสงและความร้อนออกไปภายนอก (ปัจจัยข้อ 3) ก็จะทำให้ความร้อนภายในรถยนต์ลดลงแม้ภายในรถจะมีแสงสว่างมากก็ตาม

 

ในทางตรงกันข้ามหากติดตั้งฟิล์มกรองแสงประเภทย้อมสีที่มีความเข้มมากภายในรถยนต์มีแสงส่องสว่างผ่านเข้ามาน้อย (ปัจจัยข้อ1) แต่ฟิล์มกรองแสงนั้นกลับดูดกลืนความร้อนที่ผ่านเข้ามายังผิวกระจกและสะสมไว้ปริมาณมาก (ปัจจัยข้อ 2) ก็จะก่อให้เกิดความร้อนสะสมภายในรถยนต์ได้เช่นกันทั้งที่ภายในสว่างน้อยแต่ก็ยังคงร้อนอยู่

 

 

ทดลองการติดตั้ง ฟิลม์กรองแสง

กลาสเทค มีฟิล์มกรองแสง ทุกโทนสีตั้งแต่รุ่นเข้มจนถึงรุ่นใส กันความร้อนสำหรับรถยนต์ รับติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน พร้อมอุปกรณ์และสถานที่ติดฟิล์มกรองแสงที่มีมาตรฐาน ปราศจากฝุ่นละอองที่จะมาเกาะติดเนื้อฟิล์มขณะติดตั้งTOP